Zrzut ekranu 2020-10-09 o 22.54.25

CZYSTE IZERY

„Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna."

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym–konkurs horyzontalny OSI” typ 3.3 e.

NABORY

LEŚNA
NABÓR 1

Nabór wniosków prowadzony w dniach od 14.10.2020 r. do 8.12.2020 r. do godz. 15.00.

LEŚNA
NABÓR 2

Nabór wniosków prowadzony w dniach od 14.10.2020 r. do 8.12.2020 r. do godz. 15.00.

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
NABÓR 1

Nabór wniosków prowadzony w dniach od 14.10.2020 r. do 8.12.2020 r. do godz. 15.00.

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
NABÓR 2

Nabór wniosków prowadzony w dniach od 05.01.2021 r. do 01.03.2021 r. do godz. 14.00.

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
NABÓR 3

Nabór wniosków prowadzony w dniach od 25.03.2021 r. do 04.05.2021 r. do godz. 13.00.

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
NABÓR 4

Nabór wniosków prowadzony w dniach od 01.09.2021 r. do 12.10.2021 r. do godz. 13.00.

dotacje@grupalaurus.pl

© 2018 All rights Reserved. Design by Centrum Kreowania.